Betöltés...

Hunyadi Rend Szabályzata

Hunyadi Rend Szabályzata

Hunyadi Rend:

A HUNYADI REND magyar motoros közösség. Közös motoros túrázásokkal, zarándokutakkal, rendezvényekkel, jótékonysági tevékenységet is végezve törekszik saját maga és környezete olyan alakítására, hogy azáltal a magyarság és az azt összekötő Szent Korona méltóképpen megbecsült legyen.

A Hunyadi Rend címere a módosított Hunyadi címer, amit jelvényeinken, ruházatunkon és zászlóinkon is viselünk. Ezen kívül megjelenítjük minden olyan felületen, ami a tevékenységünk kapcsán nyilvánosság elé kerül.

A teljes jogú tagság megkülönböztető jele a Rendi címeres jelvény.

A REND LEGFELSŐBB SZERVE A RENDI GYŰLÉS:

 • Összehívásáról, döntéseiről a Tagságot a Rend honlapján is tájékoztatja.
 • A Rendi gyűlés évente lehetőleg kétszer ül össze.
 • A gyűlésen minden megjelent teljes jogú tagnak egy szavazati joga van.
 • A gyűlés akkor határozatképes, ha a teljes jogú tagok legalább fele, és még egy teljes jogú tag jelen van.
 • A Hunyadi Rend feloszlatását vagy a személyeket érintő döntéseket titkos szavazással kell meghozni. Akkor tekinthető a döntés érvényesnek, ha a jelenlévők 3/4-e támogatja azt.
 • Minden olyan esetben, amikor nem személyeket vagy a Hunyadi Rend feloszlatását érintő változásról kell dönteni, elegendő a nyílt szavazás megtartása. Akkor tekinthető a döntés érvényesnek, ha a jelenlévők 2/3-a támogatja azt.
 • Bármelyik teljes jogú tag kezdeményezhet titkos szavazást olyan esetben, amikor egyébként nem lenne szükséges elrendelni azt. A szavazás titkossá minősítéséhez a jelenlévő vezetőségi tagok egyhangú jóváhagyása szükséges.

KIZÁRÓLAG A RENDI GYŰLÉS HATÁROZHAT:

 • A Rend megszűnésének, feloszlásának kimondásáról.
 • A Rendi szabályzat változtatásairól, annak elfogadásáról.
 • A tagok Rendhez fűződő viszonyának változásáról, kilépésről, jelöltidő megkezdéséről, új tag felvételéről, tag kizárásáról.
 • Együttműködésről más szervezetekkel.

Szavazások jellege:

 • Nyílt szavazás a voksolás azon formája, amikor az előterjesztett döntés mellett vagy ellen a teljes jogú tag kézfeltartással szavaz. Lehetőség van tartózkodásra is.
 • A nyílt szavazás másik formája, ha a teljes jogú tag egy döntés mellett vagy ellen szóban szavaz. Ebben az esetben is lehetőség van tartózkodásra.
 • Titkos szavazás a voksolásnak azon formája, amikor az előterjesztett döntés mellett vagy ellen a teljes jogú tag írásban szavaz, egy szavazócédulára írva döntését. Az összegyűjtött szavazócédulákat a vezetőség valamelyik tagja által kiválasztott vagy önként jelentkező két teljes jogú tag számlálja össze, olvassa fel és rögzíti papírra nyilvánosan, a tagság jelenléte mellett. Titkos szavazás esetén nincs lehetőség tartózkodásra.

 A REND TISZTSÉGEI:

Vezetőségi tagok

 • Kovács Jani János
 • MACHOvits László
 • Magyarfalvi László

KIEMELT FELADATOKKAL MEGBÍZOTT TAGOK

 • Tóthné Juci – gazdasági ügyek
 • Kis-Simon Gabriella – Facebook oldal kezelése
 • Maszlag Albert – Fotó

Road captain

A motoros túrákon a túra szervezője úti-kapitányt nevez ki. Megbízása csak arra a túrára vonatkozó, úgynevezett Road Captain megbízás.

Egyéb tisztségek

A kiemelt feladatokkal megbízott tagokon kívüli ellátmányos, kapcsolattartási és egyéb feladatok elvégzésére felkért személyek szerepe szintén egy alkalomra szól, ideiglenes megbízást jelent!

A Rend tagjai

 1. Tiszteletbeli tag
 2. Pártoló tag
 3. Tagjelölt
 4. Teljes jogú tag

Felvétel a Rendbe

A felvételre jelentkező legyen:

 • 20 éven felüli, magyar anyanyelvű
 • Motoros életformához kötődő
 • Mozogjon együtt a Renddel
 • Fogadja el és azonosuljon a Rend céljaival, életnormáival
 • Teljesítse a tőle elvárható legjobb módon a rá bízott feladatokat
 • Tartsa be a jelen alapszabályzatban foglaltakat
 • Jelezze felvételi kérelmét a meghatározott módon

1.    Tiszteletbeli tag

Tiszteletbeli tag az lehet, aki érdemei, cselekedetei révén tiszteletbeli tagjelöltté válik. Tiszteletbeli tagjelöltté az válhat, akit egy teljes jogú tag arra felterjeszt és egy másik teljes jogú tag szintén támogatja ebben. A felvételről az őszi Rendi gyűlés dönt a megjelent teljes jogú tagok szavazatai alapján. A jóváhagyáshoz titkos szavazás és a jelenlévők 3/4-es többsége szükséges.

A tiszteletbeli tag együtt mozoghat a Renddel, értesítést kérhet a várható eseményekről, jogosult részt venni a Rend által szervezett vagy támogatott eseményeken. A gyűlés 2/3-os többségének döntése esetén jogosult a Rend által adományozott, Rendi címerrel megkülönböztetett ruhadarabok viselésére.

Nem jogosult részt venni a Rendi gyűléseken, nem viselheti a Rendi címeres jelvényt, nem képviselheti a Rendet más rendezvényeken. Nem kap hozzáférést a honlap zárt részében található információkhoz, fórumokhoz. Nem jogosult tiszteletbeli tagok, pártoló tagok és tagjelöltek felterjesztésére.

2.    Pártoló tag

Pártoló tag az lehet, aki felvételét kéri a pártolótagok sorába egy teljes jogú tagtól. A pártoló tagért felelősséget vállaló teljes jogú tag és a jelöltet egy másik, szintén támogató tag, a jelentkező felvételét kéri az őszi rendi gyűlésen. A gyűlés dönt a megjelent teljes jogú tagok szavazatai alapján. A jóváhagyáshoz titkos szavazás és a jelenlévők 3/4-es többsége szükséges.

A pártoló tag együtt mozoghat a Renddel, értesítést kérhet a várható eseményekről, jogosult részt venni a Rend által szervezett vagy támogatott eseményeken. Joga van részt venni a Rendi gyűlésen, hozzáférést kap a honlap zárt részében található információkhoz, fórumokhoz. Nem jogosult tiszteletbeli tagok, pártoló tagok és tagjelöltek felterjesztésére.

A pártoló tag köteles betartani a jelen szabályzatban foglaltakat.

Nem jogosult a rendi címerrel megkülönböztetett ruhadarabok és a Rendi címeres jelvény viselésére. Nem rendelkezik szavazati joggal a gyűléseken, nem képviselheti a Rendet más rendezvényeken. Nem választható tisztségekre, nem bízható meg kiemelt feladatokkal, de jogosult önkéntes vállalás felajánlására. Nem jogosult tiszteletbeli tagok, pártoló tagok és tagjelöltek felterjesztésére.

3.    Tagjelölt

A teljes jogú tagságot megelőzi a tagjelöltté válás. Az jelentkezhet tagnak, aki legalább egy éve pártoló tag vagy pártolótaggá visszalépett, illetve visszaléptetett tag és megfelel a felvételre jelentkezőkkel szemben állított feltételeknek. (lásd feljebb)

Tagjelölt az lehet, aki felvételét kéri a teljes jogú tagok sorába a vezetőség egyik tagjától. A tagjelöltért felelősséget kell vállalnia egy teljes jogú és a jelöltet egy másik, szintén támogató tagnak. A felelősséget vállaló tag vagy a vezetőség egyik tagja a jelentkező felvételét kéri az őszi rendi gyűlésen. A gyűlés dönt a megjelent teljes jogú tagok szavazatai alapján. A jóváhagyáshoz titkos szavazás és a jelenlévők 3/4-es többsége szükséges.

A tagjelölt jelölti idejét a tagok irányítása és felügyelete alatt tölti el. Együtt mozoghat a Renddel, értesítést kap a várható eseményekről. Lehetőségeihez mérten köteles részt venni a Rend által szervezett vagy támogatott eseményeken, a Rend munkájában. Joga van részt venni a Rendi gyűlésen, hozzáférést kap a honlap zárt részében található információkhoz, fórumokhoz. Jogosult önkéntes vállalás felajánlására.

A tagjelölt köteles betartani a jelen szabályzatban foglaltakat.

Nem jogosult a rendi címerrel megkülönböztetett ruhadarabok és a Rendi címeres jelvény viselésére. Nem rendelkezik szavazati joggal a gyűléseken, nem képviselheti a Rendet más rendezvényeken. Nem választható tisztségekre, de kiemelt feladatokkal megbízható. Nem jogosult tiszteletbeli tagok, pártoló tagok és tagjelöltek felterjesztésére.

4.    Teljes jogú tag

Teljes jogú taggá az válhat, aki legalább egy éve tagjelölt és a tőle elvárható legjobb módon teljesítette a jelölti ideje alatt neki kiadott feladatokat, vállalásokat, tevékenyen részt vett a Rend munkájában.

A teljes jogú tag felvételéről a gyűlés dönt a megjelent teljes jogú tagok szavazatai alapján. A jóváhagyáshoz titkos szavazás és a jelenlévők 3/4-es többsége szükséges.

A teljes jogú tag együtt mozoghat a Renddel, értesítést kap a várható eseményekről. Joga van részt venni a Rendi gyűlésen, hozzáférést kap a honlap zárt részében található információkhoz, fórumokhoz. Jogosult tiszteletbeli tagok, pártoló tagok és tagjelöltek felterjesztésére, amennyiben az adott személyért felelősséget is vállal.

Jogosult a teljes jogú tagságot megkülönböztető Rendi címeres jelvény és a címerrel megkülönböztetett ruhadarabok viselésére. Szavazati joggal rendelkezik a gyűléseken, képviselheti a Rendet más rendezvényeken. Választható tisztségekre, kiemelt feladatokkal megbízható, jogosult önkéntes vállalás felajánlására.

A teljes jogú tag köteles betartani a jelen szabályzatban foglaltakat.

Köteles tevékenyen részt venni a Rend munkájában és a Rend által szervezett vagy támogatott eseményeken. A rá bízott vagy önként vállalt feladatokat köteles a tőle elvárható legjobb módon teljesíteni.

Kilépés, tagság szüneteltetése, kizárás a rendből

A tag tagsága megszűnik, ha egyéni döntése alapján kilép a Rendből vagy a Rendi gyűlés kezdeményezi a kizárását tagjai sorából. Az őszi Rendi gyűlés dönt a tagság megszűnéséről. A jóváhagyáshoz titkos szavazás és a jelenlévők 3/4-es többsége szükséges. Önkéntes kilépés esetén nem szükséges a szavazás, elegendő a jegyzőkönyvben rögzíteni a kilépés tényét. A  kilépett, kizárt vagy visszalépett személy bármikor kérheti ismételt felvételét a Rendbe. A tagjelöltté válásról az őszi rendi gyűlés dönt, a tagjelöltekre vonatkozó feltételek teljesítése szerint.

A tag dönthet úgy is, hogy ideiglenesen szünetelteti tagságát vagy visszalép a tagságtól. Egy vezetőségi tag is kezdeményezheti – megfelelő indoklással – a tag tagságának felfüggesztését vagy visszaléptetését. Minden esetben az őszi gyűlés dönt a felfüggesztett tagságról vagy az eggyel alacsonyabb tagsági viszonyba történő visszalépésről, visszaléptetésről. Önkéntes tagság felfüggesztés vagy visszalépés esetén nem szükséges a szavazás, elegendő a jegyzőkönyvben rögzíteni a tényt. A vezetőségi tag által kezdeményezett esetekben a jóváhagyáshoz titkos szavazás és a jelenlévők 3/4-es többsége szükséges.

A  kilépett, kizárt vagy visszalépett személy bármikor kérheti ismételt felvételét a Rendbe. A tagjelöltté válásról az őszi rendi gyűlés dönt, a tagjelöltekre vonatkozó feltételek teljesítése szerint.

A kilépett, kizárt vagy visszalépett személy a jegyzőkönyvben rögzített időponttól nem jogosult a teljes jogú tagságot megkülönböztető Rendi címeres jelvény és a címerrel megkülönböztetett ruhadarabok viselésére. A Rendi címeres jelvényt leadni köteles. Szavazati joggal nem rendelkezik a gyűléseken, nem képviselheti a Rendet más rendezvényeken. Nem választható tisztségekre, de kiemelt feladatokkal megbízható, jogosult önkéntes vállalás felajánlására.

Vezetőségi tagok felülvizsgálata

A Rendi gyűlés évente egyenként felülvizsgálja mindegyik vezetőségi tag előző egy éves munkáját és értékeli azt. Az értékelés alapján a tisztségből való visszahívást bármely teljes jogú tag kezdeményezheti, megfelelő tényekkel alátámasztott indoklással. Helyben hagyáshoz, visszahíváshoz vagy új vezetőségi tag megválasztásához vezetőkként az őszi Rendi gyűlés titkos szavazása és a jelenlévők 3/4-es többsége szükséges. A helyben hagyott vagy újonnan megválasztott vezetőségi tagok mandátuma egy évig marad érvényben, a következő felülvizsgálatkor újraválaszthatók. A visszahívott vezető(k) egy év elteltével újraválasztható(k).

Tagság felülvizsgálata

A tagok Rendhez fűződő viszonyát a Rendi gyűlés évente felülvizsgálja. Az őszi gyűlésen személyenként áttekinti a tag előző egy éves munkáját a Rendben, a számára meghatározott vagy önként vállalt feladatok elvégzését értékeli. Ezek alapján megerősíti tagságát vagy kezdeményezi a tag tagságának felülvizsgálatát, bizalmi szavazás megtartását. Az őszi Rendi gyűlés titkos szavazása és a jelenlévők 3/4-es többsége szükséges a taggal szembeni döntések elfogadásához.

Kapcsolatok

A Hunyadi Rend hivatalos honlapja:
‘https://hunyadirend.com’

A Hunyadi Rend hivatalos Facebook oldala:
‘https://www.facebook.com/hunyadirend’

A Hunyadi Rend publikus e-mail címe: kapcsolat[kukac]hunyadirend.com

Az adminisztrációért felelős személy e-mail címe: admin[kukac]hunyadirend.com

A hírlevél feladója: hirlevel[kukac]hunyadirend.com

A honlap általános használatához, publikus adatainak hozzáféréséhez nem szükséges regisztráció.

Bárkinek joga van regisztrálni a honlapon és lehetősége van hírlevélre történő feliratkozásra. A regisztrált felhasználók jogosultak hozzászólás készítésére az oldal olyan tartalmi elemeinél, ahol az engedélyezett. A honlap moderált, ezért egy-egy bejegyzést bármikor törölhet vagy módosíthat az arra feljogosított moderátor.

A pártoló tagok, tagjelöltek és teljes jogú tagok (továbbiakban együttesen tagok) regisztráció esetén hozzáférést kapnak olyan tartalmakhoz, amikhez a renden kívüli személyek nem férhetnek hozzá. A tagokkal történő kapcsolattartás egyik fő csatornája a zárt fórum és a csak tagoknak fenntartott hírlevél, ahol első kézből értesülhetnek az aktuális információkról.

A teljes jogú tagok meghívhatnak a Rend által szervezett nyílt túrákra olyan barátokat, akikért felelősséget vállalnak a túra során. Ilyen esetekben a honlap adminisztrátora külön csoportba helyezi át a meghívott vendéget vagy vendégeket, így ő(k) is hozzáférést kap(nak) a zárt túra információs oldalához. A vendégekre ebben az esetben ugyan azok a szabályok érvényesek, mint a többi tagra.

A honlap zárt, tagok számára fenntartott területe is moderált, ezért ott is érvényesek azok a szabályok, melyek a nyílt oldalak esetében.

Letölthető változat: Hunyadi Rend Szabályzata

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás